REGULAMENTUL CAMPANIEI “Dimineti usoare dupa noptile epice UNTOLD” PERIOADA 3-7 septembrie 2021

REGULAMENTUL CAMPANIEI “Dimineti usoare dupa noptile epice UNTOLD” PERIOADA 3-7 septembrie 2021

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei (denumit  in  cele  ce urmeaza  “Organizatorul”)  este FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Moara de Foc nr. 35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2863/1994, avand CUI RO6787981, avand numar de operator de date cu caracter personal 17754 inscris in Registrul General al ANSPDCP.

1.2. Campania se va  derula  conform  prevederilor  prezentului  regulament  (denumit  in continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe pagina de Facebook a Organizatorului «Fiterman Pharma» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut,  prevazuta,  controlata  ori  depasita  de  catre  acestia,  si  care  conduce  la neindeplinirea,  indeplinirea  necorespunzatoare  ori  la  intarzierea  executarii  prevederilor  prezentului Regulament.

b) „Participantii” – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care indeplineste conditiile de mai jos, se poate inscrie in campanie, prin raspunsul la cerinta campaniei, prevazuta la art. 4.1 din Regulament, ce presupune: sa puna in comentarii la postarea de campanie de pe pagina de Facebook a organizatorului, «Fiterman Pharma» o poza cu cutia de Emetix Hangover si statia OMV* din care a fost achizitionat produsul.

*Lista statiilor OMV incluse in campanie:

SAP Statie Cluster Omv
R077 Omv Cluj 1 RO_SHOP_04
R086 Omv Turda RO_SHOP_04
R304 Omv 1 Bistrita RO_SHOP_04
R455 Omv 3 Tg. Mures RO_SHOP_04
R575 Omv 1 Alba Iulia RO_SHOP_04
R604 Omv 1 Zalãu RO_SHOP_04
R612 Omv 1 Sibiu RO_SHOP_04
R625 Omv Pecomar Baia Mare RO_SHOP_04
R637 Omv 9 Borsa RO_SHOP_04
R642 Omv 8 Satu Mare RO_SHOP_04
R644 Omv 10 SATU MARE RO_SHOP_04
R887 OMV Alba Motilor RO_SHOP_04
R892 OMV BAIA MARE 1 RO_SHOP_04
R894 OMV BISTRITA RO_SHOP_04
R919 OMV CLUJ-FLORESTI RO_SHOP_04
R920 OMV CLUJ-MANASTUR RO_SHOP_04
R921 OMV CLUJ-MARASTI RO_SHOP_04
R922 OMV CLUJ-TURZII RO_SHOP_04
R928 OMV DEJ RO_SHOP_04
R947 OMV 51 Satu Mare RO_SHOP_04
R949 OMV SIBIU RO_SHOP_04
R951 OMV SIGHISOARA RO_SHOP_04
R956 OMV TG. MURES 1 RO_SHOP_04
R957 OMV 52 Tg. Mures RO_SHOP_04
R969 Omv Cluj Ring Road RO_SHOP_04

     Conditii de participare :

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii  trebuie  sa  indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii campaniei;
 • sa respecte prevederile prezentului Regulament;

La campanie NU pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia acestora.

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea  folosirii in scop publicitar a numelor, imaginii, Participantilor castigatori, fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei. Prin simpla participare, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor cat si pentru pentru actiuni de marketing direct.

c) “Extragere” – extragere automata printr-un program soft prin care vor fi desemnati castigatorii, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament;

 

d) « Premiu » – castigul oferit prin extragere Random.org.

In cadrul campaniei vor fi acordate in total 10 premii in ordinea extragerii celor 10 castigatori, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament. Fiecare premiu va conta intr-o invitatie de 4 zile la Festivalul UNTOLD.

 e) “Random”sistem electronic de extragere a castigatorilor conform mecanismului de campanie; Extragerea se va desfasura in data de 8 septembrie 2021 si va avea loc la adresa punctului de lucru al Organizatorului situat in Sat Bratuleni, Comuna Miroslava, Strada PRINCIPALĂ, Nr. 35 A şi B, Corp C1 şi C2, Judet Iaşi.

f) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania are loc in perioada 3-7 septembrie 2021

3.2. Campania se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta campanie participantii prevazuti la Sectiunea 2 litera b) care se se pot inscrie conform urmatorului mecanism:

 • sa puna in comentarii la postarea de campanie de pe pagina de Facebook a organizatorului, «Fiterman Pharma» o poza cu cutia de Emetix Hangover si statia OMV* din care a fost achizitionat produsul.

 

 • *Lista statiilor OMV incluse in campanie:
SAP Statie Cluster Omv
R077 Omv Cluj 1 RO_SHOP_04
R086 Omv Turda RO_SHOP_04
R304 Omv 1 Bistrita RO_SHOP_04
R455 Omv 3 Tg. Mures RO_SHOP_04
R575 Omv 1 Alba Iulia RO_SHOP_04
R604 Omv 1 Zalãu RO_SHOP_04
R612 Omv 1 Sibiu RO_SHOP_04
R625 Omv Pecomar Baia Mare RO_SHOP_04
R637 Omv 9 Borsa RO_SHOP_04
R642 Omv 8 Satu Mare RO_SHOP_04
R644 Omv 10 SATU MARE RO_SHOP_04
R887 OMV Alba Motilor RO_SHOP_04
R892 OMV BAIA MARE 1 RO_SHOP_04
R894 OMV BISTRITA RO_SHOP_04
R919 OMV CLUJ-FLORESTI RO_SHOP_04
R920 OMV CLUJ-MANASTUR RO_SHOP_04
R921 OMV CLUJ-MARASTI RO_SHOP_04
R922 OMV CLUJ-TURZII RO_SHOP_04
R928 OMV DEJ RO_SHOP_04
R947 OMV 51 Satu Mare RO_SHOP_04
R949 OMV SIBIU RO_SHOP_04
R951 OMV SIGHISOARA RO_SHOP_04
R956 OMV TG. MURES 1 RO_SHOP_04
R957 OMV 52 Tg. Mures RO_SHOP_04
R969 Omv Cluj Ring Road RO_SHOP_04

 

Extragerea va avea loc la data de 8 septembrie 2021 prin programul RANDOM. ORG ce va selecta aleatoriu 10 castigatori, precum si alte 10 rezerve.

Anuntarea castigatorilor va fi facuta prin facebook messenger si pe pagina de facebook a Organizatorului «Fiterman Pharma» in termen de maxim  1 zi lucratoare de la extragerea castigatorilor. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care castigatorul extras prin Random.org nu raspunde la anuntul postat pe pagina de Facebook «Fiterman Pharma», drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu, sens in care se va apela la prima rezerva extrasa.

Organizatorul va verifica indeplinirea de catre participant a tuturor conditiilor de participare impuse prin Regulamentul de Campanie.

Pentru asigurarea unei transparente a campaniei, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la anuntare, pe pagina de Facebook a Organizatorului, «Fiterman Pharma».

4.2. Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari prin facebook messenger intre Organizator si Castigator.

4.3. In cadrul acestei campanii nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte. Premiile nu sunt transmisibile. Accesul in cadrul evenimentului Untold se va face pe baza conditiilor stabilite de catre Organizatorul Evenimentului.

4.4. Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite in prezentul Regulament.

4.5. Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.

 4.6. Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie, raspunderea fiind a producatorului/furnizorului.

SECTIUNEA 5 : TAXE SI IMPOZITE

 5.1. Avand in vedere ca premiul consta intr-o invitatie face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind codul fiscal.

5.2. Organizatorul nu va avea nicio rapundere fata de eventualele cheltuieli efectuate de catre castigator dupa intrarea in posesie a premiilor.

 SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI

 6.1. Regulamentul oficial Campaniei este disponibil, in mod gratuit oricarui participant pe toata perioada campaniei pe pagina de facebook a Organizatorului «Fiterman Pharma».

 6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare,  obligandu-se  totodata  sa  faca  publica  hotararea  sa  in  acest  sens  prin afisarea pe pagina de facebook a Organizatorului «Fiterman Pharma» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 7.1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate  de catre Organizator in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalsi libera circulatie a acestor date.

Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament.

7.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

Prin inscrierea la prezenta Campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate voluntar sa fie prelucrate de catre  Operator pentru derularea acestei Campanii, in scopul inscrierii participantilor la prezenta Campanie, efectuarii extragerilor, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor si in scopul informarii participantilor cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: newsletter.

Furnizarea datelor cu caracter personal mentionate mai jos este obligatorie pentru participarea la prezenta campanie.

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Contul de Facebook;

Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului de a participa la campanie.

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate in scopul desfasurarii acestei campanii inainte de finalizarea campaniei sau atribuirii premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie.

În cazul în care participantii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta participarea la prezenta campanie.

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate nu va afecta alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate conform prezentului Regulament.

7.3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor;

(iv) transmiterea de comunicări comerciale cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: newsletter;

(v) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea, desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, pentru apararea in instanta si/sau in cadrul altor proceduri judiciare sau administrative.

7.4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului participantilor la prezenta Campanie, prin acceptarea de catre acestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, in temeiul obligatiei legale a Organizatorului si in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal prelucrate catre:

 • Organizatorilor festivalului UNTOLD.
 • Autoritatilor publice, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptive pentru actiunile in justitie).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal si, in caz afirmativ, informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal, existent dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

(ii) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

(iii) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Operatorului.

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazuri:

 • Contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb utilizarea lor;
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. 1, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanelor vizate.

(v) dreptul la portabilitatea datelor – persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat in cazul in care:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant
 • Prelucrarea este efectuata prin mijloace automate

(vi) dreptul la opozitie – in orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 litera (e) sau (f) a datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(vii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing. Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturile mentionale anterior participantii se pot adresa Operatorului fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa : Sat Bratuleni, Comuna Miroslava, Strada PRINCIPALĂ, Nr. 35 A şi B, Corp C1 şi C2, Judet Iaşi fie prin transmiterea cererii la adresa de e-mail [email protected].

7.8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.9. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a legislatiei din domeniu.

 SECTIUNEA 8: LITIGII

 8.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor  fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile  implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

  SECTIUNEA 9: FORTA MAJORA

 9.1. In  cazul  aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la sectiunea 2 litera (a)  din  prezentul Regulament,  daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului,  Organizatorul  va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care  aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

9.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

SECTIUNEA 10: DIVERSE

 10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii/Campanie.

10.2. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la campanie, Participantii accepta ca  datele  lor comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului.

10.3. Campania promotionala se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.

10.4. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

10.5. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii, precum si toti cei implicati in acest campanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al campaniei.

 10.6 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe e-mail la adresa [email protected] sau la adresa punctului nostru de lucru: Sat Bratuleni, Comuna Miroslava, Strada PRINCIPALĂ, Nr. 35 A şi B, Corp C1 şi C2, Judet Iaşi, pana la data extragerii la campanie. Organizatorul nu se obliga sa intretina corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

Anexa 1 la Regulament

DECLARAŢIE PARTICIPANT campanie “ Dimineti usoare dupa noptile epice UNTOLD“

Subsemnatul/a …………………………………………………………participant desemnat castigator in cadrul campaniei “Dimineti usoare dupa noptile epice UNTOLD“ organizata in perioada 3-7 septembrie 2021 de către Societatea FITERMAN PHARMA S.R.L., declar ca am primit premiul constand  intr- o invitatie la Festivalul UNTOLD 9-12 Septembrie 2021.

Subsemnatul/a…………………………………………………………imi exprim in mod expres acordul ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta Societatii FITERMAN PHARMA S.R.L., sa fie prelucrate in scopul validarii si atribuirii premiului conform termenilor si conditiilor Regulamentului Oficial al campaniei.

Prin completarea si semnarea acestui formular declar ca am luat la cunostiinta despre prevederile Regulamentului de Campanie, inclusiv prevederile acestuia referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si sunt de acord cu acestea.

 

Data:                                                                                       Semnatura   ______________________

                                                      

Alinan® Imunotus® Iedera, sirop Alinan® Imunotus® Iedera, sirop
Alinan® Imunotus® Iedera, sirop este un supliment alimentar pentru sanatatea cailor respiratorii special conceput pentru a fi administrat la copii cu varsta peste 2 ani.
Akadika® Multivitamine, 10 acadele Akadika® Multivitamine, 10 acadele
Akadika® Multivitamine este un supliment alimentar cu un continut semnificativ de vitamine, recomandat pentru cresterea si dezvoltarea armonioasa a copiilor.
Akadika® Propolis C® Zmeura, 50 bomboane Akadika® Propolis C® Zmeura, 50 bomboane
Supliment alimentar pe baza de extracte naturale standardizate, care se administreaza de la primele simptome de raceala si gripa.
Akadika® Propolis C® Portocale, 50 bomboane Akadika® Propolis C® Portocale, 50 bomboane
Supliment alimentar pe baza de extracte naturale standardizate, care se administreaza de la primele simptome de raceala si gripa.
Akadika® Emetix®, 10 acadele Akadika® Emetix®, 10 acadele
Supliment alimentar cu ghimbir și vitamina C, sub forma de acadele, util pentru ameliorarea senzatiilor de greata.
Akadika® Propolis C® Mar verde, 50 bomboane Akadika® Propolis C® Mar verde, 50 bomboane
Supliment alimentar pe baza de extracte naturale standardizate, care se administreaza de la primele simptome de raceala si gripa.
Alinan® BienDormir®, sirop Alinan® BienDormir®, sirop
Somnul de slabă calitate sau lipsa lui afectează sănătatea generală a organismului și o mare parte din comportamentul, starea afectivă și performanța școlară a copilului. Alinan BienDormir Sirop conține combinația optima de ingrediente naturale ce optimizează durata și calitatea somnului. Acesta are o formulă concentrată și optim dozată, cu extracte naturale standardizate și eficiență susțintă de adminsitrarea tradițională & studii clinice pentru îmbunătățirea calității somnului.
Propolis C® Imunocomplex Echinacea, 1 bls x 20 cpr Propolis C® Imunocomplex Echinacea, 1 bls x 20 cpr
Propolis C ImunoComplex Echinacea este un boost de imunitate, cu 5 mecanisme diferite si 5 ingrediente cu acțiune imunostimulatoare potentata.
HappyFerro®, capsule HappyFerro®, capsule
HAPPYFERRO® asigură un aport suplimentar de fier, sub formă uşor absorbabilă, acid folic şi vitamina B12. Fierul este un component al hemoglobinei, mioglobinei şi al multor enzime, implicate în variate funcţii metabolice.
Markosept Blue, comprimate Markosept Blue, comprimate
Markosept Blue este o combinație unică de albastru de metilen, uleiuri esențiale de mentă, eucalipt, pin, busuioc, zinc și vitaminele C, B6 și D3, care ajută la calmarea durerilor în gât și la menținerea sănătății sistemului respirator.
ALLÉGO, comprimate filmate ALLÉGO, comprimate filmate
ALLÉGO comprimate filmate este un supliment alimentar recomandat pentru menţinerea sănătăţii sistemului circulator.
Bonflor® Boulardii, capsule Bonflor® Boulardii, capsule
Bonflor Boulardii capsule este un supliment alimentar ce conține Saccaromyces Cerevisiae Boulardii și inulină cu acțiune complexă în echilibrarea florei intestinale.
Akadika® Propolis C® Mar verde, 10 bomboane Akadika® Propolis C® Mar verde, 10 bomboane
Supliment alimentar pe baza de extracte naturale standardizate, care se administreaza de la primele simptome de raceala si gripa.
PROPOLIS C EFERVESCENT, cpr efervescente PROPOLIS C EFERVESCENT, cpr efervescente
Propolis C Efervescent conține extract de Propolis în combinație cu vitamina C și Zinc, cu eficiență dovedită în susținerea imunității organismului.
AFTIFIX spray oral 20ml AFTIFIX spray oral 20ml
AFTIFIX®, spray oral, prin ingredientele conținute, asigură sănătatea și igiena mucoasei cavității orale. Prin formarea unei pelicule hidratante, produsul protejează zonele afectate, accelerează refacerea mucoasei lezate și ameliorează durerea și inflamația.
MASTRELLE PREMENSTRUAL, cpr. film MASTRELLE PREMENSTRUAL, cpr. film
Mastrelle® Premenstrual este un complex de ingrediente naturale care ajută femeile ce se confruntă cu simptomele sindromului premenstrual.
CROXEDA MAN, cpr. film CROXEDA MAN, cpr. film
Croxeda® Man este un supliment alimentar care susține fertilitatea, crește vitalitatea și energia, îmbunătățește erecția și crește libidoul.
Doctor Fiterman MINOXICAPIL MEN, spray Doctor Fiterman MINOXICAPIL MEN, spray
Doctor Fiterman MINOXICAPIL MEN spray este o formula fortifianta cu actiune multipla impotriva caderii parului.
Doctor Fiterman MINOXICAPIL WOMEN, spray Doctor Fiterman MINOXICAPIL WOMEN, spray
Doctor Fiterman MINOXICAPIL WOMEN spray este o formula fortifianta cu actiune multipla impotriva caderii parului.
Fleximobil® Colagen Boost 12.000, plicuri Fleximobil® Colagen Boost 12.000, plicuri
Formula complexa cu concentratii mari de colagen care sustine regenerarea naturala a cartilajelor articulare si mentine sanatatea si flexibilitatea articulatiilor si tendoanelor, a pielii, parului si unghiilor.
Emetix® Energy Stick Emetix® Energy Stick
Emetix® Energy Stick contine vitamina B6, vitamina B12, vitamina B3 si vitamina B5 care contribuie la reducerea oboselii si extenuarii precum si la functionarea optima a sistemului nervos. De asemenea, vitamina B5 creste capacitatea de concentrare si sustine performanta mentala.
LAXIT® MED, 20 plicuri x 10 g LAXIT® MED, 20 plicuri x 10 g
LAXIT med este un dispozitiv medical, care are la bază o formulă concentrată și eficientă ce ajută la normalizarea tranzitului intestinal printr-o acțiune naturală, fără a irita mucoasa intestinală.

Datorită afinității sale pentru apă, LAXIT med înmoaie materiile fecale ușurând evacuarea acestora.
Pidago® Slim THERMO ACTIVE OIL Pidago® Slim THERMO ACTIVE OIL
PIDAGO SLIM THERMO ACTIVE OIL este un ulei termoactiv, cu efect anticelulitic ce creeaza o senzatie de caldura la nivelul pielii accelerand astfel arderea grasimii subcutanate.
Bonflor® Forte, capsule Bonflor® Forte, capsule
BONFLOR® FORTE capsule conţine un complex simbiotic format din tulpini de Lactobacillus spp si Bifidobacterium spp si fructooligozaharide (FOS), care menţin si refac echilibrul microflorei intestinale si sustin sistemul imunitar.
Prosinus® pulbere pentru soluție orală în plic Prosinus® pulbere pentru soluție orală în plic
Trateaza simptome de raceala si gripa, inclusiv dureri de cap, dureri faringiene, dureri musculare, congestie nazala, febra si frisoane.
Doctor Fiterman FORTIFYING KERATIN, fiole Doctor Fiterman FORTIFYING KERATIN, fiole
Fiolele Doctor Fiterman FORTIFYING KERATIN reprezinta un tratament recomandat pentru persoanele cu par fragil, uscat, decolorat, care creste gradul de rezistenta a firului de par, reduce tendinta de rupere si asigura protectie eficienta asupra deteriorarii cauzate de factorii externi (raze UV, stres termic).
DIGEX® Plus, comprimate gastrorezistente DIGEX® Plus, comprimate gastrorezistente
DIGEX® PLUS, comprimate filmate gastrorezistente contine un amestec complex de enzime digestive, ce ajuta organismul sa faca fata suprasolicitarii cauzate de mese copioase sau alimentatie inadecvata, reprezentand alegerea perfecta in perioadele de sarbatori.
Doctor Fiterman MINOXICAPIL MEN, fiole Doctor Fiterman MINOXICAPIL MEN, fiole
Doctor Fiterman MINOXICAPIL MEN este o formula fortifianta cu actiune multipla impotriva caderii parului.
Doctor Fiterman MINOXICAPIL WOMEN, fiole Doctor Fiterman MINOXICAPIL WOMEN, fiole
Doctor Fiterman MINOXICAPIL WOMEN este o formula fortifianta cu actiune multipla impotriva caderii parului.
Doctor Fiterman MINOXICAPIL, capsule Doctor Fiterman MINOXICAPIL, capsule
Doctor Fiterman MINOXICAPIL este o formula fortifianta alcatuita din aminoacizi, minerale si 11 vitamine, ce sustin intens sanatatea si rezistența parului, unghiilor si a pielii.
PROIMMUNITY® VITAMINA C + ZINC + D3, comprimate efervescente PROIMMUNITY® VITAMINA C + ZINC + D3, comprimate efervescente
PROIMMUNITY VITAMINA C + ZINC + D3, comprimate efervescente cu gust bun de portocale, fara zahar, gluten si lactoza, reprezinta un complex de vitamine si zinc cu actiune sinergica in sustinerea sistemului imunitar.
Pidago® Slim, comprimate Pidago® Slim, comprimate
PIDAGO® SLIM comprimate este un supliment alimentar format dintr-un complex de ingrediente ce actioneaza prin reglarea metabolismului macronutrientilor, in special metabolismul lipidic si glucidic, pentru mentinerea unei greutati corporale normale.
Ostart® Multivitamine & Minerale, comprimate efervescente Ostart® Multivitamine & Minerale, comprimate efervescente
Formula comprimatelor efervescente OSTART Multivitamine & Minerale combina cantitati optime de vitamine si minerale, esentiale pentru mentinerea starii de sanatate in parametri optimi.
Emetix® Hangover, comprimate efervescente Emetix® Hangover ,comprimate efervescente
Emetix Hangover comprimate efervescente contine extract de guarana in amestec cu vitamine si aminoacizi care sprijina organismul sa isi mobilizeze resursele fizice si mentale in scopul functionarii la parametrii optimi.
Hexisept+ Solutie dezinfectanta si protectoare Hexisept+ Solutie dezinfectanta si protectoare
Compozitie unica, care confera produsului EFECT ANTIMICROBIAN si EFECT PROTECTOR, omoara 99,99% din bacteriile de pe piele intr-un minut.
Superbil, comprimate filmate gastrorezistente Superbil, comprimate filmate gastrorezistente
Contine o combinatie unica de extract purificat de bila bovina si extract standardizat de ghimbir.
Extractul purificat de bila bovina completeaza cantitatea de acizi si saruri biliare si, in acelasi timp, imbunatateste drenarea si eliminarea bilei. Bila bovina usureaza digestia grasimilor deoarece stimuleaza activitatea enzimelor intestinale si pancreatice.
Extractul de ghimbir standardizat in gingerol are actiune carminativa si antiemetica, favorizand atat reducerea balonarii si eliminarea gazelor intestinale, cat si atenuarea senzatiei de greata.
Rival Protect Spray Repellent Rival Protect Spray Repellent
produs biocid ce ofera protectie instanta impotriva insectelor si a capuselor cu efect pana la 4 ore importiva tantarilor (inclusiv tantari purtatori de virus West Nile) si pana la 2 ore activ si pe capuse.
Rival Calm, gel Rival Calm, gel
Gel calmant pentru intepaturi de insecte, cu efect rapid si de durata; potrivit pentru piele dupa expunerea la soare.
Mastrelle gel intim antibacterian Mastrelle® gel intim antibacterian
Gel intim special conceput pentru utilizare zilnica si in perioada de tratament a infectiilor urinare si ginecologice, fara parabeni si fara alergeni, ce contine doi agenti antibacterieri, care calmeaza disconfortul vaginal (iritatii, roseata sau mancarimi) si imbunatateste microflora naturala.
Gastimax Med, suspensie orala Gastimax Med, suspensie orala
Dispozitiv medical recomandat pentru tratamentul simptomelor refluzului gastro-esofagian: senzatia de arsura in capul pieptului, regurgitatia acida, indigestie, tusea si inflamatia faringelui si a laringelui (legate de reflux).
Gastimax Med, comprimate masticabile Gastimax Med, comprimate masticabile
Dispozitiv medical recomandat pentru tratamentul simptomelor refluzului gastro-esofagian: senzatia de arsura in capul pieptului, regurgitatia acida, indigestie, tusea si inflamatia faringelui si a laringelui (legate de reflux).
BienDormir® Express, plicuri Bien Dormir® Express, plicuri
Conceput sub forma de pulbere pentru solutie orala care se absoarbe usor si cu un continut maxim de melatonina alaturi de extracte vegetale standardizate, Bien Dormir EXPRESS vine in ajutorul persoanelor cu dificultati de adormire, asigurand instalarea mai rapida a somnului.
Alinan® Colici si Balonare, emulsie Alinan® Colici si Balonare, emulsie
Formula special dezvoltata care trateaza colicile si crampele abdominale ale bebelusilor datorate excesului de gaze abdominale.
Proimmunity Quercetin Plus, capsule Proimmunity Quercetin Plus, capsule
Proimmunity Quercetin Plus capsule contine un complex de 4 ingrediente cu rol in sustinerea capacitatii de aparare a sistemului imun si imbunatatirea rezistentei organismului la agresiunea microorganismelor asigurand functionarea in conditii optime a acestuia.
Proimmunity Max Extended Release, cpr Proimmunity Max Extended Release, cpr
Proimmunity Max Extended Release, comprimate cu eliberare prelungita reprezinta un complex de vitamine si zinc cu actiune sinergica in sustinerea sistemului imunitar.
BienDormir® Max Extended Release, cpr BienDormir® Max Extended Release, cpr
Conceput sub forma de comprimate cu eliberare prelungita, BienDormir Max Extended Release elibereaza treptat o concentratie optima de ingrediente active ce asigura mentinerea unui somn continuu, fara intreruperi, pe durata intregii nopti.
Fleximobil® Frectie, lotiune pentru masaj Fleximobil® Frectie, lotiune pentru masaj
FLEXIMOBIL® FRECTIE, lotiune pentru masaj este un produs topic ce amelioreaza durerea musculara si articulara prin activarea microcirculatiei si producerea unui efect de incalzire la nivelul zonei afectate, in caz de:
- durere musculara si articulare generate de raceala, gripa, stari febrile sau expunerea indelungata la frig;
- febra musculara, dupa activitati sportive sau efort fizic solicitant.
Fleximobil® Articulatii – aroma de ananas, plicuri Fleximobil® Articulatii - aroma de ananas, plicuri
FLEXIMOBIL® ARTICULATII, aroma de ananas, plicuri este un supliment alimentar ce contribuie la mentinerea sanatatii sistemului osteoarticular la persoanele care solicita intens articulatiile, cum ar fi persoanele cu activitate fizica intensa, persoanele supraponderale, precum si cele de varsta a treia.
Mastrelle® crema intima Mastrelle® crema intima
Mastrelle®, crema intima este un produs bazat pe o combinatie complexa formata din acid hialuronic, alantoina, vitamina E, pantenol si extract de Aloe ce calmeaza imediat iritatiile, mancarimile si arsurile zonei intime externe.
Ostart® D3 2000UI, comprimate Ostart® D3 2000UI, comprimate
Ostart® D3 2000UI comprimate asigura doza optima de vitamina D3, vitamina esentiala pentru mentinerea sanatatii organismului.
Ostart® D3 4000UI, comprimate Ostart® D3 4000UI, comprimate
Ostart® D3 4000UI comprimate asigura doza optima de vitamina D3, vitamina esentiala pentru mentinerea sanatatii organismului.
Vitamina C 1000 mg Vitamina C 1000 mg
Comprimate filmate cu un continut bogat in vitamina C
Vitamina C 1000 mg + Zinc 25 mg + D3 4000 UI, comprimate filmate Vitamina C 1000 mg + Zinc 25 mg + D3 4000 UI, comprimate filmate
Imunitate la puterea 3 cu Vitamina C + Zinc + D3 ceste un supliment alimentar sub forma de comprimate filmate recomandat pentru functionarea normala a sistemului imunitar
Propolis C® Imunocomplex Echinacea Forte, 20 cpr. de supt Propolis C® Imunocomplex Echinacea Forte, 20 cpr. de supt
Propolis C ImunoComplex Echinacea Forte este un boost de imunitate, cu 6 mecanisme diferite si 6 ingrediente cu acțiune imunostimulatoare potentata.
Hexisept®+ Face Mist Hexisept®+ Face Mist
Hexisept+ Face Mist este creat special pentru tenul iritat din cauza purtării măștii, putând fi folosit și peste machiaj.
Ostart® D3 4000UI, spray sublingual Ostart® D3 4000UI, spray sublingual
Ostart® D3 4000UI, spray sublingual este un produs inovativ, conceput pentru a elibera, intr-un singur puf, doza optima de vitamina D3, vitamina esentiala pentru mentinerea sanatatii organismului.
Ostart® D3 2000UI, spray sublingual Ostart® D3 2000UI, spray sublingual
Ostart® D3 2000UI, spray sublingual, este un produs inovativ, conceput pentru a elibera, intr-un singur puf, doza optima de vitamina D3, vitamina esentiala pentru mentinerea sanatatii organismului.
Fleximobil® Colagen Boost, plicuri Fleximobil® Colagen Boost, plicuri
Fleximobil® Colagen Boost plicuri este un supliment alimentar ce sustine regenerarea naturala a cartilajelor articulare, mentinand sanatatea si flexibilitatea articulatiilor si tendoanelor.
Alinan® Happy® crema pentru fundulet, crema + ALINAN Servetele Alinan® Happy® crema pentru fundulet, crema + ALINAN Servetele
Asigura protectia intensiva si de lunga durata a pielii copilului. Ajuta la restabilirea echilibrului hidrolipidic al pielii prevenind deshidratarea si iritarea.
Vitamina C+Zn+D3, 2×20 comprimate Vitamina C+Zn+D3, 2x20 comprimate
Imunitate la puterea 3 cu Vitamina C+Zn+D3 comprimate masticabile - un complex de vitamine si zinc cu acțiune sinergică în susținerea sistemului imunitar.
Propolis C® Imunocomplex, sirop Propolis C® Imunocomplex, sirop
Propolis C ImunoComplex sirop este un BOOST DE IMUNITATE ce contine un complex de 6 ingrediente naturale care contribuie la functionarea normal a sistemului imunitar.
Propolis C® Imunocomplex, 20 cpr. de supt Propolis C® Imunocomplex, 20 cpr. de supt
Propolis C ImunoComplex este un supliment alimentar sub forma de comprimate pentru supt destinat atat adultilor, cat si copiilor peste 5 ani pentru sustinerea imunitatii.
Propolis C ImunoComplex comprimate este un BOOST DE IMUNITATE cu 4 mecanisme diferite si 4 ingrediente natuale cu acțiune imunostimulatoare potentata.
Hexisept® +, gel dezinfectant plicuri 2ml Hexisept® +, gel dezinfectant plicuri 2ml
Hexisept®+ gel dezinfectant este un gel hidroalcoolic conceput pentru dezinfectia igienica a mainilor, ce contine alcool etilic in concentratie de 65% vol. si dexpantenol.
Hexisept®+ gel dezinfectant este un produs biocid avizat de Ministerul Sanatatii Comisia Nationala pentru Produse Biocide, Aviz Nr. 4986 BIO/01/12.24.
Hexisept® +, lotiune plicuri 2ml Hexisept® +, lotiune plicuri 2ml
Hexisept® + lotiune hidratanta, reparatoare, antibacteriana este formulata special pentru a asigura absorbtia usoara a ingredientelor de hidratare (dexpantenol, vitamina E) pentru refacerea pielii uscate.
- Autorizata BIOCID de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino„
- eficienta efectului dezinfectant testat după SR EN 1500:2013
Hexisept® FORTE, solutie dezinfectanta Hexisept® FORTE, solutie dezinfectanta
Hexisept® Forte este o solutie hidroalcoolica conceputa pentru dezinfectia igienica a mainilor, ce contine alcool etilic in concentratie de 79% vol., alcool izopropilic in concentratie de 1,65% vol., dexpantenol si glicerina.
Hexisept® Forte este un produs biocid autorizat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino, nr. 16/23.06.2020.
Hexisept® +, lotiune 250ml Hexisept® +, lotiune 250ml
Hexisept® + lotiune hidratanta, reparatoare, antibacteriana este formulata special pentru a asigura absorbtia usoara a ingredientelor de hidratare (dexpantenol, vitamina E) pentru refacerea pielii uscate.
- Autorizata BIOCID de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino„ (nr. 125/ 03.05.2020)
- eficienta efectului dezinfectant testat după SR EN 1500:2013
Vitamina C® simpla, 40 cpr. de supt Vitamina C® simpla, 40 cpr. de supt
Se prezinta sub forma de comprimate masticabile cu un continut bogat in vitamina C.
Propolis C® Natural, 20 cpr. de supt Propolis C® Natural, 20 cpr. de supt
Solutia ideala pentru stimularea imunitatii.
Propolis C® Echinacea, 20 cpr. de supt Propolis C® Echinacea, 20 cpr. de supt
Combinatie unica ce imbina proprietatile de stimulare a imunitatii conferite de propolis si echinacea cu cele antioxidante ale vitaminei C, realizandu-se astfel o potentare a actiunilor individuale.
Propolis C® Echinacea Forte, 20 cpr. de supt Propolis C® Echinacea Forte, 20 cpr. de supt
Combinatie eficienta ce contribuie la stimularea imunitatii.
Hexisept® +, gel dezinfectant Hexisept® +, gel dezinfectant
Hexisept®+ gel dezinfectant este un gel hidroalcoolic conceput pentru dezinfectia igienica a mainilor, ce contine alcool etilic in concentratie de 65% vol. si dexpantenol.
Hexisept®+ gel dezinfectant este un produs biocid avizat de Ministerul Sanatatii Comisia Nationala pentru Produse Biocide, Aviz Nr. 4986 BIO/01/12.24.
Emetix® Hangover, plicuri Emetix® Hangover, plicuri
Emetix® Hangover contine un complex de ingrediente active naturale si vitamine care ajuta organismul sa-si mobilizeze resursele fizice si mentale in scopul functionarii la parametrii optimi.
Akadika® Emetix®, 50 acadele Akadika® Emetix®, 50 acadele
Supliment alimentar cu ghimbir și vitamina C, sub forma de acadele, util pentru ameliorarea senzatiilor de greata.
Akadika® Propolis C® Zmeura, 10 bomboane Akadika® Propolis C® Zmeura, 10 bomboane
Supliment alimentar pe baza de extracte naturale standardizate, care se administreaza de la primele simptome de raceala si gripa.
Akadika® Propolis C® Portocale, 10 bomboane Akadika® Propolis C® Portocale, 10 bomboane
Supliment alimentar pe baza de extracte naturale standardizate, care se administreaza de la primele simptome de raceala si gripa.
Prosinus® solutie orala Prosinus® solutie orala
Solutie impotriva febrei si durerilor in gat, durerilor de cap sau dentare!
Prosinus® comprimate filmate Prosinus® comprimate filmate
Trateaza simptome de raceala si gripa si desfunda nasul!
Sindolor® comprimate Sindolor® comprimate
Triplu atac asupra durerii de diferite etiologii!
Silimarina® 7000, comprimate Silimarina® 7000, comprimate
Ficatul este unul dintre organele vitale ale corpului. Ficatul îndeplinește zilnic peste 500 de funcţii, începând de la prelucrarea nutrienţilor din alimente până la neutralizarea și eliminarea substanţelor toxice din organism
Alinan® Ostart® Complex, sirop Alinan® Ostart® Complex, sirop
Formula special conceputa pentru administrarea la copiii, ce contine un complex de nutrienti indispensabili pentru formarea si dezvoltarea armonioasa a scheletului si dintilor.
Ostart® Vital Ca + D3, comprimate Ostart® Vital Ca + D3, comprimate
Ostart®Vital Ca + D3 comprimate filmate este a un produs complex care asigură o utilizare eficientă a calciului în organism și se adresează persoanelor care necesită un aport crescut de calciu cum ar fi copiii în perioada de creștere, persoanele cu activitate fizică intensă, în preconcepție, sarcină și alăptare precum și în cazul pierderilor excesive de lichide și electroliți (de exemplu în perioadele de caniculă).
Ostart® Plus Ca + K2 + D3, comprimate Ostart® Plus Ca + K2 + D3, comprimate
Ostart®Plus Ca + K2 + D3 comprimate filmate este un produs complex care se recomandă în perioade caracterizate de pierderi de minerale cum ar fi pierderea masei osoase la persoane în pre- și postmenopauză sau la persoane vârstnice precum și în cazul pierderilor excesive de lichide și electroliți (de exemplu în timpul activității fizice intense sau în perioadele de caniculă) sau în cazul în care organismul necesită un aport crescut de calciu, cum ar fi perioadele de creștere la adolescenţi.
Ostart® Complex Ca + Mg + Zn + Se + D3, comprimate Ostart® Complex Ca + Mg + Zn + Se + D3, comprimate
Ostart®Complex Ca + Mg + Zn + Se +D3 comprimate filmate este o combinaţie echilibrată de minerale, oligoelemente și vitamina D3.
Aportul acestora este esenţial în menţinerea stării generale de bine a organismului, în perioada de creștere la copii și adolescenţi, precum și pentru susţinerea capacităţii de efort și a refacerii organismului în perioadele de convalescenţă.
Sistemul osos are nevoie cu predilecţie de calciu și de vitamina D3, dar pentru utilizarea calciului, magneziul este indispensabil, căci cele două minerale sunt într-un echilibru permanent.
Funcţionarea sistemului muscular și nervos este la rândul ei dependentă de echilibrul dintre calciu și magneziu.
Magneziu contribuie la reducerea oboselii și a extenuării, normalizează metabolismul energetic și contribuie la menţinerea echilibrului electrolitic. Funcţionarea sistemului imunitar depinde de aportul optim de zinc, seleniu și vitamina D3.

Mai mult decât atât, aportul de zinc și seleniu îmbunătăţește aspectul pielii, unghiilor și al părului și contribuie la susținerea fertilităţii.
Ostart® Vital Ca 1500 + D3, plicuri Ostart® Vital Ca 1500 + D3, plicuri
OSTART Vital Ca 1500 + D3 este a un complex care asigură o utilizare eficientă a calciului în organism și se adresează persoanelor care necesită un aport crescut de calciu cum ar fi persoanele cu activitate fizică intensă, în preconcepție, sarcină și alăptare precum și în precum și în cazul pierderilor excesive de lichide și electroliți de exemplu în perioadele de caniculă
Ostart® Plus Ca 1500 + K2 + D3, plicuri Ostart® Plus Ca 1500 + K2 + D3, plicuri
OSTART plus Ca 1500 + K2 + D3 este un produs complex care se recomanda în perioade caracterizate de pierderi de minerale cum ar fi pierderea masei osoase la persoane în pre- și postmenopauză sau la persoane vârstnice precum și în cazul pierderilor excesive de lichide și electroliți de exemplu în timpul activității fizice intense sau în perioadele de caniculă.
Ostart® Essential D3 400 000 UI, picaturi Ostart® Essential D3 400 000 UI, picaturi
Ostart Essential D3 400 000 UI aduce un aport substantial de vitamina D3 sub forma de solutie, vitamina esentiala pentru mentinearea sanatatii organismului.
Alinan®, servetele umede Alinan®, servetele umede
ALINAN® servetele umede este un produs cosmetic destinat ingrijirii zilnice a pielii bebelusului.
Akadika® Multivitamine, 50 acadele Akadika® Multivitamine, 50 acadele
Akadika® Multivitamine este un supliment alimentar cu un continut semnificativ de vitamine, recomandat pentru cresterea si dezvoltarea armonioasa a copiilor.
Aftifix, gel oral Aftifix, gel oral
AFTIFIX, gel oral este un preparat recomandat in tratamentul aftelor bucale, herpesului oral si perioral sau a altor rani de la nivelul cavitatii bucale.
Fleximobil® Plasturi Fleximobil® Plasturi
Plasturele Fleximobil este un plasture hidrogel cu actiune dubla de racire si incalzire pentru durerile localizate in orice parte a corpului.
Fleximobil® HOT, gel Fleximobil® HOT, gel
FLEXIMOBIL® HOT, gel emulsionat este un preparat topic recomandat in calmarea durerii si rigiditatii musculare, precum si a durerii acute de origine reumatica.
Fleximobil® ICE, gel Fleximobil® ICE, gel
FLEXIMOBIL® ICE, gel este un preparat topic recomandat in ameliorarea durerilor musculare si articulare de origine reumatica sau traumatica.
MASTRELLE® Dureri menstruale, plasturi MASTRELLE®® Dureri menstruale, plasturi
Plasture cu efect de incalzire pentru ameliorarea durerilor menstruale
Alinan® Happy® crema pentru fundulet, crema Alinan® Happy® crema pentru fundulet, crema
Asigura protectia intensiva si de lunga durata a pielii copilului. Ajuta la restabilirea echilibrului hidrolipidic al pielii prevenind deshidratarea si iritarea.
Balonix® MED, comprimate masticable Balonix® MED, comprimate masticable
Balonix®med este indicat pentru tratamentul simptomatic al afecţiunilor însoţite de acumularea excesivă de gaze la nivel abdominal, prevenţia formării gazelor abdominale si pregătirea unor explorări abdominale cu scop de diagnostic.
Hidrocortizon Fiterman 10 mg/g, unguent Hidrocortizon Fiterman 10 mg/g, unguent
Cel mai cunoscut si cel mai tolerat corticosteroid topic, administrabil si la grupe mici de varsta, in cazul dermatozelor sensibile la corticosteroizi.
Mastrelle® Toujours, gel pentru igienă intimă Mastrelle® Toujours, gel pentru igienă intimă
Mastrelle® Toujours este un gel pentru igiena intima zilnica.
PROCTOLIZ® MED, crema rectala PROCTOLIZ® MED, crema rectala
Proctoliz® Med, crema rectala este un preparat topic destinat tratamentului simptomatic al afectiunilor anale si perianale.
Ibuprofen Fiterman, gel Ibuprofen Fiterman, gel
Antiinflamator nesteroidian cu excelent profil de siguranta, pentru tratamentul durerilor de natura traumatica si reumatica.
Tresyl, crema Tresyl, crema
Crema destinata tratamentului dermatozelor corticosensibile.
Fluocinolon D Fiterman, crema Fluocinolon D Fiterman, crema
Combinatie unica a unui corticosteroid de potenta mare cu dexpantenol, combinatie recomandata in eczeme uscate (prin efectul dexpantenolului), dermatite acute si cronice, dermatite seboreice, exfoliative si alte leziuni acute, inflamatorii.
Ketoconazol MK, crema Ketoconazol MK, crema
Un tratament eficient in tinea corporis, tinea cruris, tinea manus, tinea pedis, candidoze cutanate, pitiriazis versicolor si dermatita seboreica.
Clobetasol MK, unguent Clobetasol MK, unguent
Tratament eficient in ameliorarea inflamatiei si pruritului ce apar in psoriazis, lichen plan si alte afectiuni tegumentare neinfectate, corticosensibile.
Betametazona Fiterman 0,5 mg/g, crema Betametazona Fiterman 0,5 mg/g, crema
Un tratament eficient in ameliorarea inflamatiei si pruritului ce apar in dermatita atopica, eczema de contact, prurit non parazitar, lichen plan si psoriazis.
Troxerutin MK, gel Troxerutin MK, gel
Un produs eficient cu actiune venotonica si protectoare vasculara in afectiunile inflamatorii venoase.
Markoton, gel Markoton, gel
Un tratament eficient antitrombotic, antivaricos si cicatrizant in afectiuni inflamatorii si trombotice superficiale, ulcer varicos, leziuni post-traumatice ale articulatiilor si tesuturilor moi.
Superbil®, comprimate Superbil®, capsule gastrorezistente
Combinatie unica de extract purificat de bila bovina si extract standardizat de ghimbir.
Extractul purificat de bila bovina completeaza cantitatea de acizi si saruri biliare si, in acelasi timp, imbunatateste drenarea si eliminarea bilei. Bila bovina usureaza digestia grasimilor deoarece stimuleaza activitatea enzimelor intestinale si pancreatice.
Extractul de ghimbir standardizat in gingerol are actiune carminativa si antiemetica, favorizand atat reducerea balonarii si eliminarea gazelor intestinale, cat si atenuarea senzatiei de greata.
Alinan® Emetix kids, suspensie orala Alinan® Emetix kids, suspensie orala
Combinatie unica de vitamina B6 cu extract standardizat de ghimbir, conceput special pentru copii pentru a combate natural starile de greata si voma.
Mastrelle® Meno I Mastrelle® Meno I
Mastrelle® Meno I este un supliment alimentar care calmeaza simptomatologia specifica menopauzei, pe baza de de extracte vegetale (Cimicifuga racemosa, Vitex agnus-castus, Rhodiola rosea, Melissa officinalis) si vitamina B6.
Bonflor® plicuri Bonflor® plicuri
Aport de bacterii lactice benefice dezvoltarii florei intestinale sanatoase. Sustine dezvoltarea si buna functionare a sistemului imunitar. Reechilibreaza flora intestinala in timpul si dupa tratamentul cu antibiotice.
Bonflor® capsule Bonflor® capsule
Aport de bacterii lactice benefice florei intestinale sanatoase. Reechilibreaza flora intestinala in timpul si dupa tratamentul cu antibiotice.
RESPIRAN® Hyal, spray nazal RESPIRAN® Hyal, spray nazal
RESPIRAN® Hyal, spray nazal este o solutie nazala izotona care, prin ingredientele continute, asigura buna functionare a mucoasei nazale. RESPIRAN® Hyal, spray nazal formeaza, dupa aplicare, un film superficial care protejeaza si hidrateaza mucoasa nazala uscata, inflamata si lezata, curata si elibereaza caile nazale, usurand respiratia.
Stoptrans®med, pulbere pentru suspensie orala Stoptrans®med, pulbere pentru suspensie orala
Stoptrans med este un dispozitiv medical destinat tratamentului simptomatic al diareei acute si cronice la copiii peste 2 ani si adulti.
ALLÉMED®, plasturi ALLÉMED®, plasturi
Plasturii ALLÉMED inlatura senzatia de picioare obosite.
LAXIT® MED, plicuri x 5 g LAXIT® MED, plicuri x 5 g
Laxit®med este un laxativ sub forma de pulbere pentru solutie orala, care ajuta la normalizarea tranzitului intestinal printr-o actiune naturala, fara a irita mucoasa digestiva.
Mastrelle® Flora Plus, capsule vaginale Mastrelle® Flora Plus, capsule vaginale
Mastrelle® Flora Plus, capsule vaginale este un produs bazat pe un complex prebiotic activ, vitamine şi acid hialuronic. Datorită compoziţiei complexe, Mastrelle® Flora Pus scade şi echilibrează pH-ul vaginal la valoarea fiziologică (pH < 4,5). Complexul prebiotic furnizează nutrienţi ce stimulează creşterea lactobacililor şi refacerea biofilmului protector, împidicând creşterea bacteriilor patogene şi a fungilor de tip Candida. Vitamina E şi acidul hialuronic formează un film cu proprităţi hidratante şi regenerante, având ca rezultat ameliorarea mâncărimilor, iritaţiilor şi usturimii.
Mastrelle® Flora Plus, dus vaginal Mastrelle® Flora Plus, dus vaginal
Mastrelle® Flora Pus, dus vaginal este un produs cu actiune delicata de curatare intravaginala, cu rol de echilibrare a florei si a pH-ului vaginal, indepartand totodată secretiile patologice de origine vacteriana si mirosul neplacut. Mastrelle® Flora Pus, dus vaginal amelioreaza rapid si eficient mancarimile, arsurile, echilibreaza pH-ul si regenereaza epiteliul vaginal dupa ciclul menstrual, elimina secretiile sau rezidurile de geluri contraceptive dupa contactul sexual.
Mastrelle® Madame, gel vaginal Mastrelle® Madame, gel vaginal
Mastrelle® Madame 45+ contine izoflavone din soia si acid hialuronic ce asigura rehidratarea stratului superior al mucoasei vaginale. Aplicarea gelului vaginal Mastrelle® Madame 45+ ajuta la formarea unui film protector, rehidrateaza, asigura o buna lubrefiere si imbunatateste calitatea tesutului vaginal. Actiunea sa trofica se datoreaza extractului de soia concentrat si standardizat in izoflavone 40% si acidului hialuronic incorpórate intr-un gel-crema cu textura usoara, negrasa, sub forma unei emulsii ulei in apa.
REGEN-SIL®gel REGEN-SIL® gel
REGEN-SIL® gel este un dispozitiv medical pe baza de siliconi indicat pentru preventia si tratamentul cicatricilor si al vergeturilor.
Sindoplast®, plasturi Sindoplast®, plasturi
Plasture pentru ameliorarea durerii, cu actiune dubla (de racire si incalzire).
Stoptoxin® forte, capsule Stoptoxin® forte, capsule
STOPTOXIN forte se recomanda pentru protejarea celulelor hepatice fata de efectul nociv al substantelor toxice, precum si pentru functionarea normala a ficatului.
Stoptoxin®, plicuri Stoptoxin®, plicuri
Prin aportul de inulina, o fibra solubila, STOPTOXIN imbunatateste tranzitul intestinal, favorizand, de asemenea, detoxifierea organismului.
Alinan® Stoptoxin, sirop Alinan® Stoptoxin, sirop
Combinatie unica de colina si flavonoide cu un puternic efect antioxidant, recomandata pentru functionarea normala a ficatului si protejarea celulelor hepatice.
Balonix®, comprimate Balonix®comprimate
BALONIX® comprimate este un supliment alimentar fiind un produs complex pe baza de extracte vegetale si uleiuri volatile care se recomanda in cazul disconfortului abdominal cauzat de excesul gazelor intestinale. Produsul contine un raport optim intre extractul de musetel standardizat in apigenina – cu efecte spasmolitice (amelioreaza crampele abdominale) si uleiuri volatile ce confera produsului proprietati carminative, favorizand evacuarea gazelor intestinale.
Fleximobil® Aktiv, capsule Fleximobil® Aktiv, capsule
FLEXIMOBIL® AKTIV este un supliment alimentar recomandat pentru mentinerea sanatatii sistemului osteoarticular la persoanele care solicita intens articulatiile cum ar fi persoanele cu activitate fizica intensa, persoanele supraponderale precum si cele de varsta a treia.
Alinan® Digestie usoara, plicuri Alinan® Digestie usoara, plicuri
Alinan® Digestie usoara contine un complex de 8 enzime digestive care actioneaza asupra unei mari varietati de alimente, asigurand digestia acestora. Produsul este special conceput pentru bebelusi si copii mici, tinand cont de necesitatile fiziologice ale acestora, dar se poate administra si adultilor.
Emetix®, comprimate Emetix®, comprimate
Combinatie unica dintre vitamina B6 şi extractul de ghimbir standardizat in gingerol.
Ghimbirul, un cunoscut condiment, este folosit si ca tonic digestiv. Prin continutul sau de gingerol, extractul de ghimbir grabeste propulsia continutului gastric spre intestine indepartand astfel una din cauzele ce contribuie la aparitia disconfortului abdominal dupa mesele copioase.
Vitamina B6 este binecunoscuta pentru actiunea sa benefica asupra sistemului nervos.
BienDormir® Forte, capsule BienDormir® Forte, capsule
Produs cu ingrediente active 100% naturale, concentrat, care vine in ajutorul persoanelor care lucreaza pe timp de noapte sau in conditii de iluminare artificiala, care schimba fusul orar, persoanelor suprasolicitate, in urma unui efort fizic sau intelectual intens, cu oboseala cronica, datorata privarii repetate de somn.
BienDormir® Rapid, capsule BienDormir® Rapid, capsule
Produs cu ingrediente active 100% naturale, concentrat, care vine in ajutorul persoanelor cu tulburari ale duratei si calitatii somnului sau insomniile cauzate de starile de neliniste, stres, tensiune nervoasa.
Fleximobil® Articulatii, capsule Fleximobil® Articulatii, capsule
FLEXIMOBIL® ARTICULATII, capsule este un supliment alimentar recomandat pentru mentinerea sanatatii sistemului osteoarticular la persoanele care solicita intens articulatiile cum ar fi persoanele cu activitate fizica intensa, persoanele supraponderale precum si cele de varsta a treia.
Alinan® Calciu + D3 sirop Alinan® Calciu + D3 sirop
Formula special conceputa pentru administrarea la sugari si copii mici, ce contine calciu sub forma unor saruri usor absorbabile in combinatie cu vitamina D3.
Alinan® Happy Ferro®, sirop Alinan® Happy Ferro®, sirop
Combinatie unica de acid folic, vitamin B12 si fier sub forma usor absorbabila.
Imunotus® Forte, plicuri Imunotus® Forte, plicuri
Imunotus Forte se prezintă sub formă de plicuri cu pulbere pentru solutie orală.
Pilorix®, capsule Pilorix®, capsule
Compozitie unica ce asigura un mecanism de actiune selectiv importiva Helicobacter pylori.
Alinan® Atentie si concentrare, sirop Alinan® Atentie si concentrare, sirop
Combinatie unica de vitamine din complexul B si magneziu din saruri usor absorbabile, special conceput pentru a asigura buna functionare a sistemului nervos la copii.
BienPlus® Energie BienPlus® Energie
Produs cu ingrediente active 100% naturale, care vine in ajutorul persoanelor suprasolicitate psihic si intelectual, persoanelor cu deficiente de memorie sau elevilor si studentilor in perioada examenelor.
Fleximobil® MED, gel emulsionat Fleximobil® MED, gel emulsionat
Dispozitiv medical recomandat în ameliorarea durerilor musculare și articulare, asociate afecțiunilor reumatice sau traumatismelor.
Alinan® Apetit și energie, sirop Alinan® Alinan® Apetit și energie, sirop
Formula unica, dezvoltata in colaborare cu medici pediatri si nutritionisti, recomandata pentru cresterea si dezvoltarea armonioasa a copiilor.
Alinan® Sirop de linistire Alinan® Sirop de linistire
Alinan® Sirop de linistire este un preparat obținut din extracte naturale standardizate, cu proprietăți calmante, recomandat copiilor în cazul stărilor de agitație, pentru îmbunătățirea calității somnului și pentru funcționarea normal a sistemului digestiv.
Imunotus®, capsule Imunotus®, capsule
Imunotus® capsule este un supliment alimentar pentru sanatatea cailor respiratorii special conceput pentru a fi administrat la copii cu varsta peste 8 ani si adulti.
Alinan® Imunotus, sirop Alinan® Imunotus®, sirop
Alinan® Imunotus®, sirop este un supliment alimentar pentru sanatatea cailor respiratorii special conceput pentru a fi administrat la copii cu varsta peste 2 ani.
Alinan® Happy® Baby, solutie Alinan® Happy® Baby, solutie
Alina colicile abdominale ale sugarului.
Alinan® Vitamina C baby solutie Alinan® Vitamina C baby solutie
Contribuie la functionarea normala a sistemului imunitar.
Alinan® Vitamina D3 baby picaturi Alinan® Vitamina D3 baby picaturi
Are rol predominant in formarea sistemului osos la copii in perioada de crestere
Regen-Ag® 10 mg/g, crema Regen-Ag® 10 mg/g, crema
Eficient in prevenirea si tratamentul infectiilor la pacientii cu arsuri si alte leziuni ale pielii.
Vitamina C® simpla, cpr. de supt Vitamina C® simpla, cpr. de supt
Se prezinta sub forma de comprimate masticabile cu un continut bogat in vitamina C.
Fluocinolon G Fiterman, crema Fluocinolon G Fiterman, crema
Combinatie unica a unui corticosteroid cu un antibiotic cu spectru larg in tratamentul eczemelor, dermatitelor acute si cronice infectate, dermatite seboreice, exfoliative si alte leziuni acute, inflamatorii.
Propolis C® Raceala si Gripa Adulti, plicuri Propolis C® Raceala si Gripa Adulti, plicuri
Supliment alimentar pe baza de extracte naturale standardizate, care se administreaza de la primele simptome de raceala si gripa.
Propolis C® Raceala si Gripa Copii, plicuri Propolis C® Raceala si Gripa Copii, plicuri
Supliment alimentar pe baza de extracte naturale standardizate, care se administreaza de la primele simptome de raceala si gripa.
Proctolizin®, crema Proctolizin®, crema
Combaterea simptomatologiei hemoroizilor si a fisurilor anale.
Rival® 20 mg/g gel Rival® 20 mg/g gel
Actiune dubla: antialergica si anestezica. Este indicat in intepaturi de insecte, arsuri minore, arsuri solare, iritatii minore ale pielii.
BienPlus® Calm si Relaxare, capsule BienPlus® Calm si Relaxare, capsule
Produs cu ingrediente active 100% naturale, care vine in ajutorul persoanelor cu tensiune nervoasa, anxietate, neliniste si iritabilitate.
Alinan® Happy® Drink, plicuri Alinan® Happy® Drink, plicuri
Alina colicile abdominale, regleaza tranzitul intestinal, amelioreaza starile de disconfort si agitatie ale sugarilor.
Sindolor® gel Sindolor® gel
Triplu atac asupra durerii musculare si articulare!
Fenilbutazona Fiterman 40 mg/g, crema Fenilbutazona Fiterman 40 mg/g, crema
Antiinflamator nesteroidian puternic, ce a trecut proba timpului. Combate durerea musculara si articulara, fiind indicat chiar si in durerea din crizele acute de guta.
Ibuprofen Fiterman, crema Ibuprofen Fiterman, crema
Antiinflamator nesteroidian cu excelent profil de siguranta, pentru tratamentul durerilor de natura traumatica
si reumatica.
Indometacin MK, crema Indometacin MK, crema
Peste 45 de ani de experienta cu indometacin in tratamentul durerii musculare si articulare de natura traumatica sau reumatica.
Piroxicam Fiterman 30 mg/g, crema Piroxicam Fiterman 30 mg/g, crema
Antiinflamator nesteroidian potent, bine tolerat, care combate durerea musculara si articulara cauzata de traumatisme si procese inflamatorii cronice.
Piroxicam Fiterman 10 mg/g, gel Piroxicam Fiterman 10 mg/g, gel
Antiinflamator nesteroidian potent si bine tolerat, care combate durerea cauzata de traumatisme si procese inflamatorii cronice.
Diflex® 50 mg/g, gel Diflex ® 50 mg/g, gel
Antiinflamator nesteroidian de prima alegere in dureri reumatice.
Diclofenac Fiterman 10 mg/g, crema Diclofenac Fiterman 10 mg/g, crema
Antiinflamator nesteroidian de prima alegere in dureri cauzate de traumatisme sau procese inflamatorii cronice.
Diclofenac Fiterman 10 mg/g, gel Diclofenac Fiterman 10 mg/g, gel
Antiinflamator nesteroidian de prima alegere in dureri cauzate de traumatisme sau procese inflamatorii cronice.
Diclofenac Fiterman 10 mg/g, unguent Diclofenac Fiterman 10 mg/g, unguent
Antiinflamator nesteroidian de prima alegere in dureri cauzate de traumatisme sau procese inflamatorii cronice.
Alle®, crema Alle®, crema
Produs eficient in tratamentul afectiunilor de natura venoasa.
Alle® gel Alle® gel
Alegerea ta pentru picioare sanatoase.
Clotrimazol Fiterman 10 mg/g, crema Clotrimazol Fiterman 10 mg/g, crema
Un tratament eficient in tratarea ciupercii piciorului, pitiriazisului si a altor infectii fungice ale pielii.
Fungisil MK® Crema Fungisil MK® Crema
Cel mai eficient produs in tratamentul ciupercii piciorului si pitiriazisului la adulti si copii.
Aciclovir MK, crema Aciclovir MK, crema
Tratamentul optim in cazul infectiilor cutanate cu virus Herpes simplex la adulti si copii.
Benzoat de benzil MK, crema Benzoat de benzil MK, crema
Solutia optima in tratamentul scabiei la adulti si copii.